حضرت حجت الاسلام شهید شیخ احمد کافی (ره) و شهید آیت الله سید اسدالله مدنی (همدان)

حضرت حجت الاسلام شهید شیخ احمد کافی (ره) و شهید آیت الله سید اسدالله مدنی (همدان)

توقف اسلاید تصاویرشروع اسلاید تصاویرتازه سازیبستن پنجره