خانه گالری تصاویر اعلامیه ها و پوسترهای مراسم سالگرد و بزرگداشت شهادت مرحوم شیخ احمد کافی (ره) ، تجمع و تظاهرات در کنار مهدیه تهران

خبرنامه

نام ونام خانوادگی:

پست الکترونیکی:

لوگوی ما

لینک به وب سایت بانک سخنرانی های شهید شیخ احمد کافی (ره)

لینک به وب سایت بانک سخنرانی های شهید شیخ احمد کافی (ره)


 

نمودار درختی گالری تصاویر

گالری تصاویر - اعلامیه ها و پوسترهای مراسم سالگرد و بزرگداشت شهادت مرحوم شیخ احمد کافی (ره) ، تجمع و تظاهرات در کنار مهدیه تهران

دعوت از مردم برای شرکت در مراسم سالگرد شهادت حاج شیخ احمد کافی (ره) و سخنرانی مرحوم فلسفی (ره) روزنامه اطلاعات پنجشنبه 21 تیرماه 1358 شماره 15902

دعوت از مردم برای شرکت در مراسم سالگرد شهادت حاج شیخ احمد کافی (ره) و سخنرانی مرحوم فلسفی (ره) ؛ روزنامه اطلاعات پنجشنبه 21 تیرماه 1358 شماره 15902

دعوت از مردم بر...
جزییات تصویر دانلود تصویر
دعوت از مردم برای شرکت در مراسم سالگرد شهادت حاج شیخ احمد کافی (ره) و سخنرانی مرحوم فلسفی (ره) ؛ روزنامه اطلاعات پنجشنبه 21 تیرماه 1358 شماره 15902
دعوت از مردم برای شرکت در مراسم سالگرد شهادت حاج شیخ احمد کافی (ره) و سخنرانی مرحوم فلسفی (ره) روزنامه کیهان  پنجشنبه 21 تیرماه 1358

دعوت از مردم برای شرکت در مراسم سالگرد شهادت حاج شیخ احمد کافی (ره) و سخنرانی مرحوم فلسفی (ره) روزنامه کیهان  پنجشنبه 21 تیرماه 1358

دعوت از مردم بر...
جزییات تصویر دانلود تصویر
دعوت از مردم برای شرکت در مراسم سالگرد شهادت حاج شیخ احمد کافی (ره) و سخنرانی مرحوم فلسفی (ره) روزنامه کیهان  پنجشنبه 21 تیرماه 1358
گزارشی از اجتماع و تظاهرات مردم در مقابل مهدیه تهران روزنامه اطلاعات صفحه 28 مورخه  1357/6/7

گزارشی از اجتماع و تظاهرات مردم در مقابل مهدیه تهران روزنامه اطلاعات صفحه 28 مورخه 1357/6/7

گزارشی از اجتما...
جزییات تصویر دانلود تصویر
گزارشی از اجتماع و تظاهرات مردم در مقابل مهدیه تهران روزنامه اطلاعات صفحه 28 مورخه 1357/6/7
پوستر سالگرد شهادت حاج شیخ احمد کافی (ره)

پوستر سالگرد شهادت حاج شیخ احمد کافی (ره)

پوستر سالگرد شه...
جزییات تصویر دانلود تصویر
پوستر سالگرد شهادت حاج شیخ احمد کافی (ره)
پوستر سالگرد شهادت حاج شیخ احمد کافی (ره)

پوستر سالگرد شهادت حاج شیخ احمد کافی (ره)

پوستر سالگرد شه...
جزییات تصویر دانلود تصویر
پوستر سالگرد شهادت حاج شیخ احمد کافی (ره)
پوستر چهارمین سالگرد شهادت حاج شیخ احمد کافی (ره)

پوستر چهارمین سالگرد شهادت حاج شیخ احمد کافی (ره)

پوستر چهارمین س...
جزییات تصویر دانلود تصویر
پوستر چهارمین سالگرد شهادت حاج شیخ احمد کافی (ره)
اعلامیه مراسم پنجمین سالگرد شهادت حاج شیخ احمد کافی (ره)

اعلامیه مراسم پنجمین سالگرد شهادت حاج شیخ احمد کافی (ره)

اعلامیه مراسم پ...
جزییات تصویر دانلود تصویر
اعلامیه مراسم پنجمین سالگرد شهادت حاج شیخ احمد کافی (ره)
اعلامیه مراسم هشتمین سالگرد شهادت حاج شیخ احمد کافی (ره)

اعلامیه مراسم هشتمین سالگرد شهادت حاج شیخ احمد کافی (ره)

اعلامیه مراسم ه...
جزییات تصویر دانلود تصویر
اعلامیه مراسم هشتمین سالگرد شهادت حاج شیخ احمد کافی (ره)
اعلامیه مراسم دومین سالگرد شهادت حاج شیخ احمد کافی (ره)

اعلامیه مراسم دومین سالگرد شهادت حاج شیخ احمد کافی (ره)

اعلامیه مراسم د...
جزییات تصویر دانلود تصویر
اعلامیه مراسم دومین سالگرد شهادت حاج شیخ احمد کافی (ره)
پوستر یادبود اولین سالگرد شهادت حاج شیخ احمد کافی (ره)

پوستر یادبود اولین سالگرد شهادت حاج شیخ احمد کافی (ره)

پوستر یادبود او...
جزییات تصویر دانلود تصویر
پوستر یادبود اولین سالگرد شهادت حاج شیخ احمد کافی (ره)
پوستر یادبود سی و سومین سالگرد شهادت حاج شیخ احمد کافی (ره)

پوستر یادبود سی و سومین سالگرد شهادت حاج شیخ احمد کافی (ره)

پوستر یادبود سی...
جزییات تصویر دانلود تصویر
پوستر یادبود سی و سومین سالگرد شهادت حاج شیخ احمد کافی (ره)
اعلامیه مراسم هفتمین روز شهادت حاج شیخ احمد کافی (ره) که توسط مراجع عظام تقلید صادر شده بود

اعلامیه مراسم هفتمین روز شهادت حاج شیخ احمد کافی (ره) که توسط مراجع عظام تقلید صادر شده بود

اعلامیه مراسم ه...
جزییات تصویر دانلود تصویر
اعلامیه مراسم هفتمین روز شهادت حاج شیخ احمد کافی (ره) که توسط مراجع عظام تقلید صادر شده بود
 
تعداد 
 
 
Powered by Phoca Gallery